پروژه های بازسازی

بازسازی ویلا نیاوران

_

آدرس: نیاوران- خیابان قنات

متراژ زمین: 3500 مترمربع

متراژ بنا: 1000 مترمربع

پروژه شامل طراحی، تامین متریال و اجرا

مدت زمان اجرای پروژه: 6 ماه شمسی

کارفرما: جناب آقای زیارانی

 

90%

میزان پیشرفت پروژه