مدیریت پیمان

SERVICES

خدمات ما

مدیریت پیمان

آیا میدانید

مدیریت پیمان چیست؟

مدیریت پیمان همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است. آسمونی در این مقاله اطلاعات مفیدی در مورد پیمان مدیریت برای شما خوبان عنوان می کند.

Building Engineering

Building Engineering
A Building Engineer is recognised as being expert in the use of technology for the design, construction, assessment and maintenance of the built environment.
Learn More ...

Safety First

Safety First
Safety First explores the challenges at the heart of needlestick and sharps safety and highlights promising efforts to ensure patient and health care worker safety in hospitals.
Learn More ...

Road Construction

Road Construction
The construction of a new road whether from asphalt or concrete requires the production of an bonded pavement structure, beginning with a stable base.
Learn More ...
Consulting

مشاوره

جهت مشاوره از این طریق با ما در ارتباط باشید.