در احداث یک ساختمان یا پل فولادی یا در ساخت یک دیگ بخار، اجزای فلزی سازه به صورت مطمئنی به هم متصل می شوند تا بتوانند نیروها و گشتاورهای ناشی از بارگذاری بر روی سازه را تحمل کنند. به محلی که اعضای سازه به یکدیگر پیوند دارند اتصال گفته می شود. عمل اتصال می تواند با رو ش های مختلف جوش کاری، لحیم کاری، پیچ و مهره، پرچ کاری یا چسب انجام گیرد.

در احداث یک ساختمان یا پل فولادی یا در ساخت یک دیگ بخار، اجزای فلزی سازه به صورت مطمئنی به هم متصل می شوند تا بتوانند نیروها و گشتاورهای ناشی از بارگذاری بر روی سازه را تحمل کنند. به محلی که اعضای سازه به یکدیگر پیوند دارند اتصال گفته می شود. عمل اتصال می تواند با روش های مختلف جوش کاری، لحیم کاری، پیچ و مهره، پرچ کاری یا چسب انجام گیرد.

 انواع اتصال:
بر اساس استاندارد اتصالها در سازه به پنج نوع اصلی دسته بندی می شوند:

تجربه نشان داده است که در حوادث طبیعی مانند زلزله، معمولاً اتصالات هستند که به دلیل طراحی یا اجرای نادرست از بین رفته اند و موجب خسار ت های جانی و مالی فراوانی می شوند. تصاویر فوق مربوط به زلزله شدیدی است که در سال ۱۳۸۲ شهر بم را لرزاند و تقریباً ۹۰ درصد ساختمان های شهر را ویران کرد.

NewsUpdates

developermoneywebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *