پروژه تجاری، اداری آزادی  (پروژه اجرایی، مشارکتی)

آدرس: تهران، خیابان آزادی، جنب بلوار اکبری، نبش نور افکن، پلاک 2.

مساحت زمین: 680 متر مربع

مساحت زیر بنای کل: 2150 متر مربع

تعداد طبقات: 11 طبقه

تعداد واحدهای اداری: 7 طبقه

تعداد واحد های تجاری: 1 طبقه

کارفرماجناب آقای دکتر رضایی
تاریخ شروع عملیاتشهریور ماه 1399
تاریخ اتمام عملیاتآخرین به روز رسانی در تاریخ 1399.05.25شهریور ماه 1400
5%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های اجراییپروژه های مشارکتی

پروژه اجراییپروژه مشارکتینقش طرح بنا