مساحت زمین : 483 مترمربع

مساحت زیر بنای کل: 2080 مترمربع

تعداد طبقات : 7 طبقه

تعداد واحدهای مسکونی : 10 واحد

 

آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از خ زرتشت – خیابان جاوید – پلاک 22

کارفرماشرکت بهین ساز خلیج فارس
تاریخ شروع پروژهشهریور 1399
تاریخ اتمام پروژهشهریور 1400
5%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های اجراییپروژه های مشارکتی

پروزه های اجراییپروژه های مشارکتینقش طرح بنا