پروژه مسکونی معین گیلان (پیمانکاری، سرمایه گذاری)

آدرس: گیلان، آستانه اشرفیه، خیابان وحید، کوچه شهید مرادی، فاز 3 معین.

کاربری: مسکونی

مساحت زمین: 269/30 مترمربع

تعداد طبقات: 4 طبقه ، شامل 1 طبقه پارکینگ و 4 طبقه مسکونی

تعداد واحد های مسکونی: 8 واحد مسکونی

تعداد پارکینگ: 4 عدد

متراژ واحد ها: 80 – 100 متر مربع

کارفرما پروژهشرکت نقش طرح بنا
تاریخ شروع عملیاتتیر ماه 1399
تاریخ اتمام عملیاتتیر ماه 1400
آخرین عملیات صورت گرفتهبه روزرسانی در تاریخ 1399.08.12اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه دوم
15%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های بازسازیپروژه های پیمانکاری

پروژه های بازسازیپروژه های پیمانکاری بازسازینقش طرح بنا