آخرین وضعیت : به اتمام رسیده است

شماره پلاک ثبتی : ۱۰۰

منطقه شهرداری : ۷

تعداد کلی طبقات : ۷

زیر زمین : ۱

طبقات روی زمین : ۶

تعداد کلی واحد ها : ۱۰

متراژ زمین : ۳۵۱.۵

متراژ زیر بنا : ۱۵۷۲.۱۲

نشانی محل پروژه: تهران، خیابان ملایری پور

کارفرماشرکت رهاورد سازندگی آزادگان
تاریخ شروع پروژهخرداد 1398
تاریخ اتمام پروژهخرداد 1399

میزان پیشرفت پروژه

100%

پروژه های اجراییپروژه های مشارکتی

پروژه اجراییپروژه های مشارکتینقش طرح بنا