مساحت زمین : 1000 مترمربع

مساحت زیربنای کل : 6800 مترمربع

تعداد طبقات : 11 طبقه

تعداد واحدهای مسکونی : 21 واحد مسکونی

آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان پنجم پلاک 40

کارفرماشرکت CIC
تاریخ شروع پروژهآبان 1398
تاریخ اتمام پروژهآبان 1400
30%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های اجراییپروژه های پیمانکاری

پروژه اجراییپروژه پیمانکارینقش طرح بنا