مساحت زمین : 792 مترمربع

مساحت زیر بنای کل : 7158 مترمربع

تعداد طبقات : 12 طبقه

تعداد واحدهای مسکونی : 35 واحد

تعداد واحد های تجاری: 1 واحد (450 مترمربع)

آدرس: آذربایجان غربی – ارومیه ، شیخ تپه ، بلوار والفجر

کارفرماشرکت رهاورد سازندگی آزادگان
تاریخ شروع پروژهتیر 1398
تاریخ اتمام پروژهتیر 1400
20%

میزان پیشرفت پروژه

پروژه های اجراییپروژه های پیمانکاری

پروزه های اجراییپروژه پیمانکارینقش طرح بنا