ویلاسازی

SERVICES

خدمات ما

ویلاسازی

آیا میدانید

ویلاسازی چیست؟

ویلا یک خانه شهری نیست. ویلا بنایی است که باید بیشترین ارتباط را با طبیعت اطراف خود برقرار کند و کمترین تاثیر بصری را روی محیط خود اعمال کند. به عبارتی ویلا باید عضوی از طبیعت اطراف خود باشد با استفاده از مصالح مناسب و طراحی مناسب. باید مجموعه ای از طبیعت اطراف خود باشد به اضافه چاشنی هایی از چیزهایی که طبیعت اطرافش ندارد. یک ویلای خوب مانند دوستی است وفادار و باوقار دوستی که شما به دیدنش میروید تا از او بهره ببرید دوستی که شما را به چالش میکشد یک معمار خوب آئین دوستیابی را میداند.

Building Engineering

Building Engineering
A Building Engineer is recognised as being expert in the use of technology for the design, construction, assessment and maintenance of the built environment.
Learn More ...

Safety First

Safety First
Safety First explores the challenges at the heart of needlestick and sharps safety and highlights promising efforts to ensure patient and health care worker safety in hospitals.
Learn More ...

Road Construction

Road Construction
The construction of a new road whether from asphalt or concrete requires the production of an bonded pavement structure, beginning with a stable base.
Learn More ...
Consulting

مشاوره

جهت مشاوره از این طریق با ما در ارتباط باشید.